Tổ yến tinh chế sợi (100 gr)

2.700.000 VNĐ

Tổ yến tinh chế sợi nguồn gốc Nha Trang – Khánh Hòa là tổ yến đã trải qua giai đoạn xử lý. Chúng được ngâm trong nước để loại bỏ hoàn toàn lông và tạp chấp bán trên tai Yến. Sau đó sử dụng khuôn để định hình lại những sợi Yến tươi tạo thành tổ Yến như ban đầu. Sau đó chúng sẽ được đưa vào hệ thống công nghệ chuyên nghiệp tiến hàng công đoạn làm khô.

Tổ yến tinh chế sợi (100 gr)

2.700.000 VNĐ

0865064293